Aktualności

6 zawodników wyjeżdża na Mistrzostwa
Świata OCR do Gendawy w Belgii
14-17.09.2023r

W składzie  na dystansie 3km:

  Ninja 100m:

Sponsorzy na mistrzostwach Świata w Belgii: